Mobil 0733-11 74 89

2024-06-21 fre    

Bilradions historia

Hem

Här är lite kortfattat om bilstereon historia
och utveckling genom tiderna.

År 1904.
Långt före kommersiellt livskraftig teknik för mobilradio var på plats, gjorde den amerikanska uppfinnaren och självbeskrivna “Father of Radio” Lee de Forest en demonstration kring en bilradio vid Louisiana Purchase Exposition 1904 i St. Louis.

År 1918.
Matsushita Electric Industrial. (Panasonic).
Företaget etablerades av Konosuke Matsushita,
varumärket Panasonic Introducerades 1955, företaget namnändrades 2008 till Panasonic Corporation

Runt 1920.
Hade vakuumrörstekniken mognat till den punkt där tillgången på radiomottagare gjorde radiosändningar livskraftiga. En teknisk utmaning var att få vakuumrören i radiomottagarna som krävde 50 till 250 volt likström att funkar i ett 6V system,  Spänningen ökades med hjälp av en  vibrator som gav en pulserande likström som kunde omvandlas till en högre spänning med en transformator, rättas och filtreras för att skapa högre spänning  DC.

År 1923.
Blaupunkt.
Etablerades i Berlin som “Ideal”  och företaget förvärvades av Robert Bosch AG 1933. År 1938 bytte det namn till “Blaupunkt”, tyska för “blå punkt”  efter att den blå punkten målades på sina hörlurar som hade passerat kvalitetskontroll.
1932 lanserade Blaupunkt världens första serietillverkade bilradio

År 1925.
National.
Företaget etablerades av Konosuke Matsushita,
National var tidigare det främsta varumärke på de flesta av Matsushita produkter, inklusive ljud och video. Det kombinerades 1977 i Europa med Panasonic som National Panasonic efter den globala framgången med varumärket Panasonic. under början på 80talet försvann namnet National i Europa.

År 1930.
Motorola var det första företaget som utvecklade och producerade en bilradio. Företaget hette först Galvin Manufacturing Corporation och bytte senare namn till Motorola, översatt som “ljudet i rörelse”. Bilradion Galvin ansågs då dyr på den tiden och kostade $ 130 jämfört med $ 540 för en Ford Model A Deluxe.

År 1932.
Världens första serietillverkade bilradio.
Blaupunkt marknadsförde i Tyskland AS 5 mellanvågs- och långvågsradio för 465 Reichsmark, ungefär en tredjedel av priset av en liten bil. Eftersom det tog nästan 10 liter utrymme kunde det inte lokaliseras nära föraren och manövrerades via en rattfjärrkontroll.

År 1933.
Erbjuder Crossley Motors en fabriksmonterad bilradio. I slutet av 1930-talet ansågs AM-radio med tryckknapp vara en standardfunktion. 1946 användes uppskattningsvis 9 miljoner AM-bilradio.

År 1937.
Marknadsförde Philips som etablerades 1891 av Gerard Philips och hans far Frederik Philips. Auto Radio Den väger 24 kg och tar 8 liter utrymme. Och var golvmonterad med en trådbunden fjärrkontroll som kunde monteras på instrumentbrädan.

År 1938.
Pioneer.
I Januari etablerades företaget som Fukuin Shokai Denki Seisakusho
1961 ändrades företagsnamnet till Pioneer Electronic Corporation.
1984 marknadsförde Pioneer dem första CD-spelare för bilar,  CDX-1 samt CDX-P1

År 1940.
Clarion.
Under 1940 etablerades det som Hakusan Wireless Electric Company i Tokyo. dem börjar med att  tillverka batteridrivna radio för hemmabruk.
1943 gick dem ihop med Takizawa Wireless Electric Industries Co., Ltd och namnet ändrades till Teikoku Dempa Co Ltd.
1970 ändrades företagsnamnet till Clarion Co., Ltd.

År 1945
Grundig.
Max Grundig etablerade Grundig av resterna av sin elverkstad som han grundande med en kompanjon 1930 i Fuerth. Utseendet på Grundig AS-248 bilradio återspeglade ett ökat efterkrigstidens biläggande när den kom 1951.

År 1950.
Matsushita Electric (Panasonic).
1950 Lanserade Matsushita Electric sin första bilradio A-601,
Panasonic etablerades 1918 som Matsushita Electric

År 1952.
Blaupunkt introducerade två st FM-mottagare A 520 KU och A 52 KU

År 1953
Becker introducerade en AM/FM Radio “Mexico” som har en Variometer-tuner, i grunden en stationssöknings- eller skanningsfunktion.

År 1955.
Chrysler Corporation började att erbjuda Philco Mopar 914-HR transistorbilradio, som ett alternativ till 1956 Chrysler- och Imperial-bilmodeller den kostade $ 150. Men Chrysler Corporation beslutade i slutet av 1956 att avbryta detta bilradioalternativ på grund av att den var för dyr och ersatte den med en billigare hybridradio (transistorer och lågspänningsvakuumrör) för sina nya 1957-bilmodeller.

År 1963.
Ett antal tillverkare introducerade transistorradio till bilar i början av 1960-talet.
Becker’s Monte Carlo var den första helt “solid state” inga radiorör, att serietillverkas i större skala

År 1963.
Introducerade  Philips Kompakt kassetten och en bilradio med en inbyggd kassettbandspelare kom 1968. Under de följande åren ersatte Kompaktkasseten Stereo-8 banden och förbättrade tekniken med längre speltider, bättre bandkvalitet och Dolby-brusreducering.

År 1965.
Introducerade Ford och Motorola gemensamt Stereo-8 bandspelare i bilen som tillvalsutrustning för 1966 Ford-bilmodeller.

År 1967.
Alpine
Etablerades som Alps-Motorola som ett joint venture mellan Alps Electric och USA-baserade Motorola. 1978 ändrades företagsnamnet till Alpine Electronics, Inc, när Alps köpte Motorolas andel av företaget.

År 1969.
Becker’s Europa var den första bilradion som hade stereo.

Från 1974 till 2005
Användes tekniken autofahrer-Rundfunk-Informationssystem “ARI” av det tyska ARD-nätverket.  Utvecklat gemensamt av Institut für Rundfunktechnik och Blaupunkt  indikerade det närvaron av trafikmeddelanden genom manipulation av 57kHz  av stationens FM-signal.  ARI ersattes av Radio Data System “RDS”.

År 1982.
Bose blir den första att bygga en premium stereoanläggning
Bose och GM: s Delco samarbetade för att erbjuda den första “designer” stereoanläggningen. Bose bidrog till en bispecifik utveckling, för att  i stället bara producera en dyr huvudenhet så marknadsfördes hela systemet åt köpare till Oldsmobile, Buick och Cadillac.

År 1983
Radio Data System (RDS)
Genomfördes så de första provsändningarna i Stockholm och Norrköping med det nya systemet som i början gick under namnet PI, Program Information. Under tiden som denna utvecklingen pågick arbetade Europeiska radio- oh TV-unionen (EBU) med att testa ett flertal olika system för programinformation. Till slut visade det sig dock att det bästa av dessa system var de svenska PI-systemet.
Vid EBU:s tekniska kommittés möte 1983 standardiserades det svenska PI-systemet och gavs det nya namnet RDS, 1984 publicerades specifikationen. USA antog 1992 en förbättrad version av RDS. En världsstandard för RDS publicerades 2000.

År 1984.
Pioneer introducerade under hösten detta år två st CD-spelare för bil, dessa två är dem första serietillverkade i världen. (1982 för hemmabruk)
Pioneer CDX-1 samt CDX-P1.

År 1985.
Beckers Mexico Compact Disc är den första fabriksinstallerade In-Dash CD-spelare
som installerades på en fabrik  (naturligtvis i en Mercedes Benz).

År 1988.
Clarion lanserade 971HX en av världens första bilstereo med RDS

År 1990.
1990 kom Clarion med en av världens första med motorstyrd front CMX-230 (Alpine lanserade 1989-90 7357F med motorstyrd front)

1990-talet.
CD-spelare blir dominerande
CD-spelare blev allt populärare i huvudenheter under 1990-talet, och det fanns några anmärkningsvärda tillägg mot slutet av decenniet. Huvudenheter som kunde läsa CD-RW och spela MP3-filer blev så småningom tillgängliga och DVD-funktionalitet uppträdde också i vissa avancerade fordon och eftermarknadsenheter.

Rulla till toppen